การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SBS SPU เปิดประสบการณ์นักศึกษารุ่นใหม่ ด้วยเทคนิคการนำเสนอ PITCING ที่โดนใจผู้ฟัง

จบลงด้วยดี กับโครงการ “Online Pitching” สัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ เสริมทักษะการนำเสนอในยุคดิจิทัล โดย โค้ชตั้ม เขมกร อภิชาติยะกุล ที่สละเวลามาถ่ายทอดความรู้ เพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้นำเสนอไอเดียและผลงานได้ง่ายๆ ผ่านเทคนิคการ Pitcing ที่โดนใจผู้ฟัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการสัมมนาเชิงปฎิบัติการดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ ในการ Pich อย่างไรให้ปัง!! พอสรุปประมวลความได้ว่า
อันดับแรก ในการพูดแนะนำตัว ผู้พูดควรเปิดตัว โดยพูดถึง ความสำเร็จของตนเอง / ตัวเลข/ช่วงเวลาที่ประทับใจ/ จุดขายของเรา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าทำไมเราถึงคู่ควรที่จะมาพูดให้เขาฟัง ควรใช้เวลาแนะนำตัวเอง 10% ของเวลาที่พูดทั้งหมด
ต่อมา การพูดเนื้อเรื่อง โดย พูดในลักษณะที่ให้เขาเชื่อ แล้วโน้มน้าวใจให้เขาซื้อไอเดียเรามากที่สุด และพูดเพื่อให้เข้าลงมือทำ เช่น ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของรา ในส่วนนี้ควรใช้ เวลา 80% ของเวลาที่พูดทั้งหมด
สุดท้าย การพูดปิด ควรพูดโดย พูดทบทวน เนื้อหา ที่สำคัญ / พูดให้กำลังใจ/พูดถึงการเปลี่ยนแปลง/พูดเพื่อเตือนความทรงจำ/พูดแนะนำ ในส่วนนี้ควรใช้เวลา 10% ของเวลาพูดทั้งหมด ที่สำคัญ ควรมีการเตรียมตัว จัดลำดับสิ่งที่จะพูดก่อน -หลัง และอย่าพูดยืดเยื้อ เพราะ จะทำให้ผู้ฟังเบื่อได้ และทำให้ การ Pitching ครั้งนั้น ไม่น่าประทับใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: