กฟผ. ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย โคมไฟ ใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงประเพณียี่เป็ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือประชาชนไม่ปล่อยโคมลอย โคมไฟใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง เพื่อป้องกันไม่ให้โคมลอย โคมไฟ ตกลงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

นายวีรยุทธ เฉลิมลาภอนันต์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากระหว่างวันที่ 18 – 20  พฤศจิกายน 2564  ตรงกับเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จะมีการปล่อยโคมลอย โคมไฟเป็นจำนวนมาก และจะมีโคมที่ปล่อยแล้วตกลงมาค้างตามแนวสายส่งไฟฟ้า  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ปล่อยโคมลอยหรือโคมไฟ ในพื้นที่ห้ามปล่อยเด็ดขาด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล, อำเภอหางดงทุกตำบล, อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง, อำเภอแม่ริม ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว อยู่ใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งหากมีโคมลอยตกลงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อาจทำใหเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ และอาจเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยานในขณะบิน สำหรับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ห้ามปล่อย ก็ขอความร่วมมือเลือกใช้โคมมาตรฐาน มผช. 808/2552  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้น  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการป้องกันเหตุขัดข้องภายในสถานี โดยการติดตั้งตาข่ายป้องกันโคมลอยแบบถาวร เพิ่มระยะห่างของ BUS C – BANK และปลดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ  เช่น อุปกรณ์ยกระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบแรงดัน  22  กิโลโวลต์ หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ หรือโคมลอยตกลงมาค้างที่อุปกรณ์ไฟฟ้า ขอให้รีบแจ้งศูนย์บริการ กฟผ. โทร. 1416 หรือ โทร. 191   เพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม