เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จัดสรรวัคซีนโควิด-19ให้พนักงาน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ

เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ปูพรมเร่งฉีดวัคซีนทางเลือก “ ชิโนฟาร์ม” ป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อความปลอดภัยจากพนักงานสู่ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าธุรกิจในทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดสรรงบประมาณกว่า 2.8 ล้านบาท ยกระดับความปลอดภัยให้พนักงานในองค์กร จัดสรรวัคซีนทางเลือก “Sinopharm” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องด้วยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อ มีสาขากว่า 489 สาขา ทั่วประเทศไทย ได้มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบครบถ้วน 100% เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส โดยคาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานจำนวน 1,220 คน ครบทั้งหมด 2 เข็ม ภายในเดือน พฤศจิกายน 64 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาควัคซีนอีกจำนวนหนึ่งตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริจาคให้ภาครัฐนำไปฉีดให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมได้ในอีกหนึ่งทาง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสาขาอย่างเข้มงวด มีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน เรื่องมาตรการป้องกันและดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างถูกต้อง กำชับการให้บริการแบบรักษาระยะห่าง มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ และ มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสาขา ส่งเสริมความปลอดภัยในยุค New Normal สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการจาก “เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล” ทุกสาขาทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

#ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด #เฮงลิสซิ่งฉีดวัคซีน #Hengleasing

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: