เมญ่าฯ มอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยนสู้ภัยโควิด 19


  

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยนายภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้มอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหาร และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ อันเนื่องมาจากคำสั่งปิดพื้นที่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางภาครัฐ โดยมีนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และนายถนอมศักดิ์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านสนสวย หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ จุดรับบริจาค หน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม