เชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเข้าสู่ตลาด “แรงงานมีฝีมือ”

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเข้าสู่ตลาดแรงงานมีฝีมือสร้างรายได้ที่สูงขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรในปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตรงกับตำแหน่งงานว่างมากยิ่งขึ้น

นางสาวณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ว่าเป็นโครงเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ที่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนในฐานะแรงงานไร้ฝีมือหากนักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการฝึกเพียง 4 – 6 เดือน จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือทำให้มีรายได้สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาครอบครัว และสังคม ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยในปีที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการฝึกอาชีพจำนวน 4 หลักสูตร แก่นักเรียนจำนวน 44 คน ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมอบ หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย และหลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ซึ่งมีผู้ผ่านการศึกษาจำนวน 36 คน ปัจจุบันพบว่ากลุ่มนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว มีงานทำจำนวน 11 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างสมัครงาน และนำความจากหลักสูตรไปช่วยงานที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนที่เข้ารับการศึกษาต่อ

สำหรับโครงการในปี 2565  จังหวัดเชียงใหม่ ได้อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดหลักสูตรที่จะเปิดทำการฝึก เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตรงกับตำแหน่งงานว่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดโอกาส ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพและชีวิตต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม