หอการค้าเชียงใหม่ มั่นใจผู้ประกอบการมีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. นี้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ต้องรับความเสี่ยงต่อระบาดระลอกใหม่ ย้ำต้องเตรียมแผนการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัว หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุน การเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามหากเกิดการระบาดระลอกใหม่หรือยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ภาครัฐจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมแผนรองรับกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพราะต้องยอมรับว่าคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น หากต้องการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดเตรียมแผนรองรับ

ส่วนความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ยืนยันว่า มีความพร้อมเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมามีการเตรียมแผนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไป โดยเดิมกำหนดจะเปิดการท่องเที่ยวนำร่องใน 4 อำเภอ แต่ตามตามนโยบายล่าสุดของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนที่จะเปิดการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเวลานี้ทางทุกภาคส่วนกำลังเร่งประชุมหารือกัน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ยอมรับว่าการเปิดการท่องเที่ยว 1 .. 64 นั้น นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงแรกจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก แต่การที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้นั้นจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือผ่านการตรวจหาเชื้อแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น ถ้าเข้ามาเที่ยวจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของ Bubble&Seal เช่น รับนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมอยู่ในสนามกอล์ฟ เป็นต้น หรือรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อมาจากภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ เพราะถือเป็นกลุ่มที่ผ่านการกักตัวหรือคัดกรองมาแล้ว อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในทันทีทันใด เพราะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องรอจนถึงประมาณช่วงกลางปีหน้า

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, เศรษฐกิจ