สถานกงสุลใหญ่อินเดียจัดแถลงข่าวครบรอบ 50 ปีสถานกงสุลใหญ่อินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ และครบรอบ 75 ปีวันเอกราชของประเทศอินเดีย “Azadi Ka Amrit Mahotsav”

สถานกงสุลใหญ่อินเดียจัดแถลงข่าวครบรอบ 50 ปีสถานกงสุลใหญ่อินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ และครบรอบ 75 ปีวันเอกราชของประเทศอินเดีย “Azadi Ka Amrit Mahotsav” โดยนายกฤษณะ ไชยธัญยะ (Krishna Chaitanya) กงสุลใหญ่อินเดีย เชียงใหม่ และ น.ส.เบญจมาศ สมศิริ ผู้ช่วยการกงสุลท้องถิ่น สถานกงสุลใหญ่อินเดีย จังหวัดเชียงใหม่

ตลอดระยะเวลา 75 ปี ค่าเฉลี่ยการเติบโตของ GDP รายปี และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอันรวดเร็วนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร นอกจากนี้ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกแล้ว ประเทศอินเดียยังเป็นร้านเภสัชกรรมของโลก ทุบดินใหม่บนโลกแห่งเทคโนโลยี สรรสร้างองค์ความรู้สติปัญญา และแบ่งปันผลิตผลแห่งความสำเร็จสู่โลก

บทพิสูจน์ล่าสุดของประเทศอินเดียคือ ควบคุมการเร่งให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน ในสภาวะการระบาดอย่างหนักในประเทศ โดยใช้สรรพกำลังด้านวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ ปัจจุบันประเทศอินเดียได้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทั้งสิ้น 1030ล้านคน โดยการรณรงค์ด้านวัคซีนที่ผลิตใช้ประเทศ 2 ชนิด โดยมีชนิดหนึ่งพัฒนาในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ อินเดียยังพัฒนาวัคซีนจากดีเอ็นเอ DNA-ZyCoV-D และวัคซีนนาสิก หรือวัคซีนทางจมูกทีอยู่ในขั้นทดลองวิจัยอยู่ในขณะนี้

แม้ในขณะที่ประเทศอินเดียจะต้องเผชิญหน้ากับงานที่หนักหนาสาหัสและวิกฤติด้านการให้วัคซีนแก่ประชากรจำนวนมหาศาลของประเทศนั้น อินเดียก็ได้จัดหาวัคซีนจำนวน 6 ล้านโดสให้แก่ 95 ประเทศเป็นปฏิบัติการกระจายวัคซีนสู่ทุกหมู่บ้าน และขณะนี้อินเดียก็ยังคงจัดหาวัคซีนให้กับประเทศที่เหลือในโลก เมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในระลอกแรก ประเทศอินเดียได้เคยจัดหาวัคซีนที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่หลายๆประเทศมาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

รัฐบาลอินเดียได้ยกระดับเป็นสถานกงสุลใหญ่อินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ โดยตำแหน่งกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับเป็นระดับอุปทูต (Counsellor) และมีคำสั่งแต่งตั้งรองกงสุล (Vice Consul) ประจำสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ Mr. Ramji Ramaswamy ผู้ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการพาณิชย์ วัฒนธรรมและการศึกษา ที่ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ซึงขณะนี้ได้เดินทางมายังประเทศไทยแล้วและจะเข้ารับตำแหน่งรองกงสุล หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัวตามระเบียบด้านสาธารณสุข

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเฉลิมฉลอง Azadi Ka Amrit Mahotsav นั้น ในเดือนที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่อินเดียได้จัดงานแลกเปลี่ยนนานาทัศนะ ในบรรยากาศไม่เป็นทางการ ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และแนวความคิดภายใต้ชื่อว่า Chiang Mai Chaupal-เชียงใหม่ จอปาล

นอกจากนี้ สถานกงสุลฯ ยังได้มอบรางวัลแก่นักเรียนและผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม จากชมรมชาวอินเดียพำนักอาศัยในขอบเขตความรับผิดชอบของสถานกงสุลฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ให้ไว้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ นาย ลาล ซิงห์ ปานธี ผู้ซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อการปลดแอกอีกหนึ่งท่าน นายลาล ซิงห์ ปานธีเคยอาศัยอยู่ ณ จังหวัดแพร่และเป็นบุคคลที่เข้าร่วมกับกองทัพแห่งชาติอินเดีย (INA) จากคำบอกเล่าประวัติครอบครัวของลูกหลานสายตรงท่าน แจ้งว่า ท่านคือรองประธานสาขาประเทศไทย ในกองทัพแห่งชาติอินเดียและยังทำหน้าที่เป็นผู้เขียนคำกล่าวประจำของท่าน เนตาจี สุบาส จันทรโบส Netaji Subhas Chandra Bose ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพแห่งชาติอินเดียและผู้นำรัฐบาลประเทศอินเดียชั่วคราว ที่จัดตั้ง ณ ประเทศสิงคโปรในกาลครั้งนั้น ธุรกิจของครอบครัวท่าน ลาล ซิงห์ ปานธี ในจังหวัดแพร่นั้น เป็นที่รู้จักในนาม Universal ซึงมอบผลประกอบการกำไรครึ่งหนึ่งให้กับกองทัพอินเดียรวมถึงจัดหาเสบียงแก่กองทัพในขณะนั้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , ,