ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (ONLINE)

ศูนย์พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ออนไลน์) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (SPUCON2021) และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 – 09.00 น.
รายละเอียด กำหนดการวันงาน (วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564)
1.1 กำหนดการเข้าร่วมงานและลงทะเบียน
ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1: เข้าผ่านลิงก์ตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON20201 หรือ
วิธีที่ 2: เข้าผ่าน Zoom App. หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 914 7567 7480 Passcode: 413247
ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.; QR code และ Link สำหรับลงทะเบียนจะแจ้งในวันงาน
1.2 พิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ
พิธีเปิด: เวลา 9.00-9.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ: เวลา 9.30-10.30 น. ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมด้าน SDGs และ Circular Economy” โดย ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1.3 การนำเสนอบทความผ่านโปรแกรม Zoom
เวลานำเสนอบทความ: เวลา 10.45-17.30 น.
*ท่านสามารถเข้าร่วมวันซ้อมและเข้าร่วมนำเสนอบทความในวันงาน ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1: เข้าผ่านลิงก์ตรง (Direct link) หรือ วิธีที่ 2: เข้าผ่าน Zoom App. หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID และ Passcode ซึ่งอยู่ในไฟล์ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ*
กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ (พร้อม Zoom link และ Meeting ID & Passcode)
<> https://spucon.spu.ac.th/download/files/PresentationSchedule-SPUCON2021%281%29.pdf
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

1. The Event date and time for attending the opening ceremony and online paper presentation; on Thursday, 28 October, 2021
1.1 Attending the Conference and Registration
2 Methods for sign in via Zoom
Method 1: Direct Link: https://bit.ly/SPUCON20201
Method 2: Zoom App. or Web: zoom.us Meeting ID: 914 7567 7480 Passcode: 413247
Registration time: 8.30-9.00 am; The QR code and the link will be available on the event day.
1.2 Opening Ceremony & Keynote Address
Opening Ceremony: 9.00-9.30 am
Keynote Address: 9.30-10.30 am on the topic “Research & Innovations for SDGS and Circular Economy” By Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong, Director of the Research Center for Environmental Strategy, National Research Council of Thailand (NRCT)
1.3 Online Paper Presentation
Time: 10.45 am-17.30 pm
*To attend the rehearsal day and the event day for paper presentation, you have 2 Methods for sign in via Zoom; (1) Direct Link, and (2) Meeting ID and Passcode via Zoom App. or Web: zoom.us, which are available in the file of Conference and Paper Presentation Schedule.*
Conference and Paper Presentation Schedule (with Zoom Links and Meeting ID & Passcode)
<>https://spucon.spu.ac.th/download/files/PresentationSchedule-SPUCON2021%281%29.pdf
>> Further information, please contact: Research Facilitation and Development Center
E-mail: spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
Tel. 085-075-2007 (Assoc. Prof. Subin Yurarach, Ph.D.)
089-054-4849 (K. Ornkunya Sukkaew)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: