พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณโดยรอบหน่วยงาน

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวัน ออกพรรษา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ร่วมกันไหว้พระพุทธประจำสำนักงาน และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 ได้อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาต่อเนื่องทุกปี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: