ปรับหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลือง

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เมตตาเห็นชอบปรับหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. รอบที่ 2 ให้เป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลือง

.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ได้ให้ความเห็นชอบ  ในการปรับหอผู้ป่วยตึกสงฆ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหอผู้ป่วยสีเหลือง ( กลุ่มที่มีอาการรุนแรงระดับกลาง ) จำนวน 25 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษาเป็นรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 12 ตุลาคม 2564) ขณะนี้ พระสงฆ์อาพาธที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลฯทั้งหมด ได้รับการรักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยชั้น 4 ในอาคารเดียวกัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแด่พระสงฆ์อาพาธทุกรูป และบุคลากรการแพทย์ ของโรงพยาบาล

ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยตึกสงฆ์ ให้เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อ โดยดำเนินการขยายเตียงรับผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนสามารถแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษา และดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่าวันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เป็นวันที่เราจะเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นวอร์ดโรค covid-19 เต็มรูปแบบ เป็นครั้งที่ 2 ด้วยประสบการณ์ ของบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีความพร้อมอย่างยิ่ง ในการที่จะ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านมั่นใจในการบริการ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรามีตึกโรคปอด และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เข้าไปปฏิบัติงาน มีจำนวน 21 เตียง ซึ่งเป็นผู้ป่วยหนัก(สีแดง) บางรายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ การเปิดการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงฆ์อีกจำนวน 25 เตียง จะช่วยให้สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ขอให้มั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ