บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มอบภาชนะทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบภาชนะทางการแพทย์ จำนวน 8,500 ชิ้น จากบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในหัตถการทางการแพทย์ และการพยาบาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม