คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญ ในโอกาสรบรอบ 62 ปี

พระราชวชิรคุณ เจ้าคณะตำบลแม่แตง () เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง .แม่แตง .เชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 62 ปี โดยมี .(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.เข้าร่วมในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาศวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 62 ปี และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา โดยจัดพิธีตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม