คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ..2564 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม