คณะบริหารธุรกิจ SPU ชวนคุณมา UP Skills การทำงานเพื่อให้สอดรับกับ DIGITAL BUSINESS

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เราจะไม่รอช้า !!
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญมา UP Skills สุดเจ๋ง ก้าวตามโลกให้ทันในยุคของการปรับตัวในการทำงานให้สอดคล้องกับ Digital Business
จากวิทยากรชั้นนำตัว Top ของประเทศไทย
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
กรรมการผู้จัดการบริษัทโซดา พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU
อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: