กกต. เชียงใหม่ เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. ในวันที่ 28 พ.ย. นี้

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชวนชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ ย้ำหากทำผิดกฏหมายการเลือกตั้งมีโทษหนักถูกเพิกถอนสิทธิถึง 20 ปี

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์การเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 . ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งนั้น

จังหวัดเชียงใหม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 89 แห่ง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลละ 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 946 คน  โดย จังหวัดเชียงใหม่มี 2 อำเภอที่ไม่ต้องจัดการเลือกตั้ง คืออำเภอสันทรายและอำเภอสารภี เนื่องจากได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมดแล้ว

สำหรับการเปิดรับสมัครเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรก เมื่อวานนี้ (11 .. 64) มีผู้สมัครเป็นนายก อบต. แล้ว 116 คน จาก อบต. 68 แห่ง และอีก 21 แห่ง ยังไม่มีผู้ที่ลงสมัครเป็นนายก อบต. ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. มีผู้มาสมัครทั้งหมด รวม 1,175 คน จาก 931 เขต จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถสมัครได้ ที่ทำการ อบต. แต่ละแห่ง จนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ,มีสัญชาติไทย หากได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่สำนักทะเบียนประจำอำเภอภายในวันที่ 22 ตุลาคม นี้ และจะได้มีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ทราบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน อีกครั้ง ทั้งนี้หากเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะถูกจำกัดสิทธิ เป็นเวลา 2 ปี ในการสมัครรับเลือกเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน .. หรือ .. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 .. 64 หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 .. – 5 .. 64

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70-75 ส่วนผู้ที่ทำการทุจริตผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลมีสิทธิสั่งเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งถึง 20 ปี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม