Dr. Hygiene เปิดตัวบูทจำหน่ายหน้ากากอนามัย KN95 ชั้น 4 เซ็นเฟสฯ เชียงใหม่

Dr. Hygiene medical products ผลิตหน้ากากอนามัย KN95 เปิดตัวบูทจำหน่าย ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกและเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภค ได้เข้าถึงสินค้าและบริการของ Dr. Hygiene medical products ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยมี คุณวัชราภรณ์ ลิน ผู้บริหาร Dr. Hygiene medical products และ รศ. ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย KN95 ร่วมเปิดงานในครั้งนี้

โดยทางบริษัทได้เปิดตัวพื้นที่การขายแห่งใหม่ บนชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือก และเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภค ได้เข้าถึงสินค้าและบริการของ บริษัทDr.Hygiene medical products ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ตัวผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย KN95 ของบริษัท Dr.Hygiene medical products ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV เป็นผลิตภัณฑ์เกรดทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ 3C (Cost effective – ราคาคุ้มค่า, Certified – ได้รับการรับรองคุณภาพ, Comfortable – สวมใส่สบาย) มีทั้งหมดถึง 5 ชั้น และยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ จากสถาบันต่าง มากมายไม่ว่าจะเป็น

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (BFE) ได้ 99.84% จาก Nelson Labs ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการทดสอบความต้านทานการหายใจ ทั้งการหายใจเข้าและหายใจออก จาก Nelson Labs ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และความดันแตกต่าง (delta P) ได้มากกว่า 99% จาก RUEE RMUTL (หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา)

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน และความดันแตกต่าง (delta P) ได้มากกว่า 99% จาก RUEE RMUTL (หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา)

และพิเศษสำหรับโปรโมชั่น ในช่วงนี้ ลูกค้าที่ซื้อหน้ากากอนามัย KN95 กล่องละ 25 ชิ้น ในราคา 379 บาท จำนวน 2 กล่อง รับฟรีทันที หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) กล่องละ 50 ชิ้น จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 99 บาท เฉพาะวันที่ 4 กันยายนนี้เท่านั้น และสำหรับ Next Project ทางบริษัทฯ ได้สร้างทางเลือกให้แก่ลูกค้าโดยการผลิตหน้ากากอนามัย KN95 ในสีอื่น ที่นอกจากสีขาว เพื่อให้เกิดความทันสมัย น่าสวมใส่ และเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และยังผลิตหน้ากากอนามัย Surgical Mask สีขาว สีฟ้า สีเขียว และสีดำ รวมไปถึงการเตรียมแผนการผลิตหน้ากาก KF94 มาตรฐานจากประเทศเกาหลี และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

บริษัท Dr. Hygiene medical products ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย KN95 รายแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเทศไทย ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทหลักของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตหน้ากากอนามัย KN95 และสามารถผลิตหน้ากากได้มากกว่า 150,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์ จึงมีความตั้งใจและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์หรือหน้ากากอนามัย KN95 ที่มีคุณภาพระดับสากล ด้วยกระบวนการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่สุขลักษณะของพนักงานรวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้จึงต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานสูงสุดสู่และขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ