เชียงใหม่ย้ำศูนย์ฉีดวัคซีนต้องฉีดให้กลุ่ม 608 ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับ ก่อนที่จะนำไปฉีดให้กลุ่มอื่น

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่ง ต้องฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ให้ได้มากว่าร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร  พร้อมแจ้งเลื่อนคิวการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดาจากวันที่ 23 กันยายน เป็นวันที่ 20 กันยายน นี้

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยฉีดในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้ในแต่ละศูนย์ฉีดฯ ก่อนที่จะนำไปฉีดให้กลุ่มอื่น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินการของศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ละอำเภอ โดยแต่ละอำเภอได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มาร่วมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด  อาทิ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่วางได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนการฉีดวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น  หรือศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอฝางเอง ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการฉีดวัควีนแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดทีมออกไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เป็นต้น

พร้อมกันนี้  ที่ประชุมได้มีการแจ้งปรับคิวการฉีดวัคซีนของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ของศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา  โดยเลื่อนการฉีดเข็มที่ 2 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 23 กันยายน ให้มาฉีดในวันที่ 20 กันยายนนี้  โดยสามารถนำใบนัดเดิมและบัตรประชาชนมาแสดงได้ที่ศูนย์ฉีดฯ ในวันที่เข้ามารับการฉีด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ