ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอภิปราย “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” ผ่านระบบ VCS

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ภายใต้โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (13 .. 64) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมการอภิปรายฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืนภายใต้โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ .. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรการเสวนาฯ

และในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 . จะได้มีการเสวนาในหัวข้อแนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพื่อการประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่จากวิทยากร รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กระทรวงมหาดไทย PR และเพจ PR Chiangmai เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ารับฟังการเสวนาฯ ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ