สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจบริการอาหาร กับหลักสูตรออนไลน์ “อาหารปลอดภัยสำหรับงานบริการอาหาร” โดย วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “อาหารปลอดภัยสำหรับงานบริการอาหาร” ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือบุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารได้มาเรียนรู้โดยลงลึกอย่างละเอียด เพื่อผลักดันและยกระดับการจัดการความปลอดภัยของธุรกิจบริการอาหาร และสร้างมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต แต่ความ “อร่อย” ไม่ใช่คำตอบเดียวของสถานประกอบอาหารที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องควบคู่กับมาตรฐานการบริการและคุณภาพของอาหาร โดยเฉพาะทางด้าน “มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย” เพื่อให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการผลิตอาหารนั้นมีประสิทธิภาพในการควบคุมไม่ให้เสี่ยงใดๆ การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ระบบ GMP, HACCP สำหรับการจัดการอาหารปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมบริการอาหาร โดยระบบ HACCP จะเน้นการควบคุมพนักงาน และเทคนิคการตรวจติดตามจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่อง รับประกันด้านอาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม

โดยเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ในหลักสูตร “อาหารปลอดภัยสำหรับงานบริการอาหาร” นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร อันตรายที่เกิดจากอาหาร การจัดซื้อ การรับวัตถุดิบ เวลาและอุณหภูมิในการจัดเก็บและรักษาอาหาร การจัดเตรียมอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร การเสิร์ฟอาหาร การอุ่นอาหารซ้ำ เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOPs) อบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของงานบริการอาหาร พร้อมกับทำกิจกรรมเวิร์คช็อป ด้วยระบบ HACCP เป็นต้น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร เชฟ และบุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการอาหาร โดยได้รับเกียรติในการสอนและให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา แดงขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นการจัดอบรม 2 วัน ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 6,900 บาท www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,