ยกระดับธุรกิจสปาสู่ธุรกิจบริการระดับสากล กับหลักสูตรออนไลน์ “การบริหารและการจัดการสปา” โดย วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “การบริหารและการจัดการสปา” ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีความสนใจได้มาเรียนรู้กลยุทธ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในขณะที่กระแสการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด ผนวกกับการเปิดประเทศสู่ยุค AEC ในปัจจุบัน ธุรกิจสปาจึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยธุรกิจสปาในประเทศไทยขยายตัวสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยทั่วโลก ดังนั้นผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการสปา และผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจสปาจึงควรศึกษาเรียนรู้หลักการบริหารจัดการสปา การวางแผนธุรกิจสปา กำหนดกลยุทธ์การตลาดมองหาจุดขายที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง ตลอดจนข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสปาเพื่อให้ธุรกิจสปาพร้อมรองรับ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศ

โดยเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ในหลักสูตร “การบริหารและการจัดการสปา” นั้น ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ สุขภาพองค์รวม (Holistic Health) เอกลักษณ์สปาไทย ขั้นตอนการให้บริการนวดไทยนวดลูกประคบ องค์ประกอบการใช้พื้นที่ในสปา อุปกรณ์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปารวมถึงน้ำมันอโรมา หรือน้ำมันที่นิยมใช้ การให้บริการสปารูปแบบต่างๆ (สปาเมนู) การบริหารค่าตอบแทนพนักงานนวด การบริหารจัดการสปา การตลาดสำหรับธุรกิจสปา การวางแผนธุรกิจ การจัดการสปา การให้บริการในสปา กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา เป็นต้น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับเจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจสปา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การประกอบธุรกิจสปา โดยได้รับเกียรติในการสอนและให้ความรู้โดย อาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุสิตธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการสปา และคุณภารรัฐ กรัณย์สุกสี ผู้บริหาร Natural Soul Wellness Academy ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคม ชมรมด้านธุรกิจ บริการสุขภาพทั่วประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสปาและเวลเนสกว่า 20 ปี โดยเป็นการจัดอบรม 2 วัน ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 6,900 บาท www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อแผนกฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล publicprograms@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,