“ดีพร้อม” งัดกลยุทธ์ดันผู้ประกอบการ deep tech รุ่น 2 เข้าแหล่งทุน Startup Connect 2021 โอกาสเข้าถึงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ“ดีพร้อม”(DIPROM)งัดกลยุทธ์ดันผู้ประกอบการสาย deep tech รุ่น 2 เข้าแหล่งเงินทุน ในงาน Startup Connect 2021 คาดการณ์โอกาสยอดเงินการลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา – กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ“ดีพร้อม” (DIPROM) ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University) จัดงานนำเสนอแผนธุรกิจ (demo day) เพื่อระดมทุนในการขยายและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือ Startup Connect 2021 ในรูปแบบออนไลน์
โดยประธานในพิธี ดร. พลาวุธ วงส์วิวฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดตั้งธุรกิจ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน Startup Connect 2021 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง (deep tech) ให้มีความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจ การตลาด และการพัฒนาทักษะในการคิดค้นสินค้า หรือบริการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ deep tech Startup จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสและช่องทางให้แก่ Startup ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประเทศต่อไป
ดร. พลาวุธ วงส์วิวฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับงาน Startup Connect 2021 ปีนี้ เราได้คัดเลือก ผู้ประกอบการ startup จากทั้งหมด 71 ทีมให้เหลือ 25 ทีมเพื่อเข้ารับการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับโครงการ จำนวน 25 ราย เป็นเวลา 3 เดือน และคัดเหลือ 8 ราย ประกอบด้วย 1. บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด 2. บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 3. บริษัท ไมโครเวนดิ้งเทค จำกัด 4. บริษัท อาร์เคเดียน อีโค จำกัด 5. บริษัท พรีม่า เอเลแกนซ่า จำกัด 6. บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด 7. บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด 8. บริษัท เวล-เนส แอพพลิเคชั่น จำกัด จาก 5 กลุ่มเทคโนโลยี ประกอบด้วย Fintech, Industrial Tech, Lifestyle Tech, Environmental Tech และ Health Tech” เพื่อเข้าสู่โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในงาน Demo day ในวันนี้ ต่อหน้า VC และ CVC ชั้นนำจากประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งหมด 7 องค์กร ประกอบด้วย
1. Amarin Group – ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2. ECG-research จำกัด – คุณ พัทธ์ชลิต กลิ่นหอม Chief Executive Officer, คุณ อรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร Business Development Director และ คุณ Dylan Keota– Fund Manager
3. Reapra PTE จำกัด – คุณสายใจ ผ่องศรีเพชร – Corporate Strategy Associate
4. Transcode จำกัด – ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี Chief Executive Officer
5. Summit Auto Body Industry – คุณกรทวน ไชยสุต Department manager – Commercial Division & New Business, Mr.Bashar K. Section Manager – New Business and Sale
6. Sdgx – regional VC – Mr. David Galipeau– Founding Partner
7. Thailand Business Angel Network Association (TBAN) – คุณสุเมธ ลักษิตานนท์ – นายกสมาคม TBAN
โดยหลังกิจกรรม Demo Day กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้สรุปผลความสำเร็จการระดมทุน ผู้ประกอบการ Deep tech เบื้องต้น โดยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างน้อย 100 ล้านบาท จาก VC และ CVC ที่เข้าร่วมงานนี้

#DIPROM #กระทรวงอุตสาหกรรม #DemoDay #Deeptech #StartupConnect2021

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: