คุณโชติโรจน์ และ คุณกรกช วงศ์วรรณ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณโชติโรจน์ และ คุณกรกช วงศ์วรรณ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม