ขอขอบพระคุณ! รายนามผู้ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำวันที่ 1 ก.ย.64

รายนามผู้ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร
ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สู้ COVID-19 ภายใต้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร -หอการค้าไทย – มหาวิทยาลัยศรีปทุม -โรงพยาบาลตากสิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

1.คุณวาสนา ทวีแสงสกุลไทย
มอบอาหารว่าง ขนมปังเวียดนามเจ้ปิง จำนวน 720 ชิ้น
2.อาจารย์มิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มอบอาหารว่าง เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม จำนวน 140 ชิ้น
3.คุณวชิรัคณา เจริญสักสวรรค์
มอบอาหารกลางวัน เมนูข้าวหมูแดง จำนวน 150 กล่อง
4.คุณจั๊ก กรกนก เชาว์ปรีชา ครัวแล้วแต่จั๊ก
มอบอาหารกลางวัน จำนวน 20 กล่อง มอบเป็นประจำ รวมจำนวนกว่า 200 กล่อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนทุกๆท่าน ที่ร่วมแบ่งปันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับวัคซีน เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: