SRIPATUM USR ส่งมอบอาหาร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

(24 ส.ค.64) ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ส่งมอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับ SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม จะดำเนินการส่งมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ทุกๆวันจันทร์
#SPUCARE #SRIPATUM-USR #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: