โควิด 19 กับสถาบันครอบครัวไทย ความรักของคู่รักไทยในช่วงโควิด 19 ยังหวานฉ่ำอยู่หรือไม่ โดย บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching

บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matching ได้ติดตามสถานการณ์ โควิด19 มาโดยตลอด และในหลายแง่มุมของความสัมพันธ์ของคนโสดหาคู่ และคู่รักในประเทศไทย และต่างประเทศว่า Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างไร และมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะในประเทศไทย

บทความนี้ บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching จะเจาะประเด็นเรื่องโควิด 19 กับสถาบันครอบครัวไทย ความรักของคู่รักในประเทศไทย ว่ายังหวานอยู่หรือไม่ ทั้งในภาพรวมทั้งประเทศ และเจาะลึกในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดที่คนโสดคุณภาพ รายได้ดี กระจุกตัวกันมากที่สุดในประเทศ และเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 75% ที่ใช้บริการจัดหาคู่ของ Bangkok Matching ว่าการ lockdown ที่ทำให้คู่รักต้องใช้เวลาแทบจะ 24 ชั่วโมงอยู่ด้วยกัน จะทำให้ความรักของพวกเขาหวานขึ้น หรือจะทำให้เครียด เบื่อเซ็งกัน โดยเราจะดูจากอัตราการเกิดของประเทศไทย ในปี 2563 และ 2564 เปรียบเทียบย้อนหลังปีก่อนโควิด-19

โดยบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching จะวิเคราะห์จากตัวเลขอัตราเด็กเกิดใหม่ในไทย เพื่อใช้วัดระดับความหวาน หรือความเครียดในครัวเรือนไทยช่วงโควิด 19 และสรุปออกมาได้ดังนี้

วันที่ 24 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศ lockdown Covid-19 ครั้งแรกในไทย

จากการมองภาพรวมของอัตราเด็กเกิดใหม่ พบว่า เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปี 2563 ยอดเด็กเกิดใหม่ลดลงจากปี 2562 ไปอีกถึง 8.2% และภาพรวมทั้งประเทศ ลดลง 5% แต่เนื่องจากการ lock down ที่จะส่งผลต่อเด็กเกิดใหม่ จะเป็นตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (นับจากการตั้งครรภ์ 9 เดือน จากมีนาคม 2563) ทำให้หากจะมองแต่ตัวเลขปี 2563 อย่างเดียวคงไม่ได้

ปี 2564 มีสถิติให้ดูได้เพียงแค่ 6 เดือน คือ มกราคม – มิถุนายน 2564 ดังนั้น Bangkok Matching จึงใช้ตัวเลข 6 เดือนคูณ 2 เพื่อประมาณการทั้งปี และพบว่า สำหรับกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มว่าอัตราเด็กเกิดใหม่จะลดลงไปอีกถึง 22% ทีเดียวจากปี 2562 และทั้งประเทศลดลงไปอีก 18% และหากมองย้อนหลังไป 6 ปี ไม่เคยมีปีใดที่อัตราเด็กเกิดใหม่ลดลงจำนวนมากขนาดนี้ โดยปกติจะลดลงราว 1 – 7% แล้วแต่ปี

เพื่อให้เห็นภาพลึกซึ้งมากขึ้น Bangkok Matching จึงได้ตรวจสอบตัวเลขเด็กเกิดใหม่รายเดือน โดยเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน พบว่า

• เดือน ธันวาคม 2563 (9 เดือนจาก เมษายน 2563) มีอัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพมหานครลดลง 15% และทั้งประเทศไทยลดลง 8%

• เดือน มกราคม 2564 (9 เดือนจาก พฤษภาคม 2563) มีอัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพมหานครลดลงถึง 26% เลยทีเดียว และทั้งประเทศไทยลดลงถึง 23%

• เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (9 เดือนจาก มิถุนายน 2563) มีอัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพมหานครลดลง 22% เลยทีเดียว และทั้งประเทศไทยลดลง 15%

แต่ในเดือนต่อๆ มา ตัวเลขเด็กเกิดใหม่ก็ยังลดลง คือ

• มีนาคม 2564 อัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพลดลง 9.3% และทั่วไทย ลดลง 4%
• เมษายน 2564 อัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพลดลง 12% และทั่วไทย ลดลง 9.4%
• พฤษภาคม 2564 อัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพลดลง 12.2% และทั่วไทย ลดลง 8.5%
• มิถุนายน 2564 อัตราเด็กเกิดใหม่ในกรุงเทพลดลง 10% และทั่วไทย ลดลง 10.3%

ซึ่งหากดูเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนๆ แล้ว อัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงมักอยู่ราว 7 – 10% เท่านั้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อประเทศไทยเริ่ม lockdown เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2563 สภาพจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่วิตกกังวลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เห็นอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงถึง 26% และ 23% และ 22% กับ 15% เลยทีเดียว ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2564 ตามลำดับ และต่อๆ มา ประชาชนก็เริ่มจะปรับตัวปรับใจได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม อัตราเด็กแรกเกิด ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติอยู่นั่นเอง

สรุป

จากตัวเลขข้างต้น เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า สถานการณ์โควิด 19 ที่ยาวนานกว่า 1 ปีครึ่ง จนถึงปัจจุบัน ทำให้คู่รักหวานกันน้อยลง เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ไม่สบายใจ เครียด มากขึ้นกว่าปกติ กับสภาพเศรษฐกิจ การต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน และการต้องระแวดระวังทุกสิ่งอย่างในชีวิต ความเครียดในชีวิตคู่นี้ อาจทำให้คู่รักมีเพศสัมพันธ์น้อยลง หรืออาจเลิกรากัน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหย่า หรือ คู่รักอาจจะเลือกที่จะคุมกำเนิดมากขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของ Bangkok Matching เรื่องอัตราการหย่าในปี 2563 ที่ลดลง ไม่ได้แปลว่า ความสัมพันธ์ในช่วงโควิดยังดีอยู่

ณ ปัจจุบัน 2 สิงหาคม 2564 สถานการณ์โควิดยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching คาดคะเนว่า อัตราเด็กเกิดใหม่ที่ส่งผลมาจากช่วงนี้ น่าจะยิ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง Bangkok Matching จะติดตามต่อไป

อ่านบทความเต็มๆ ได้ที่ link นี้ค่ะ https://www.bangkokmatching.com/th/blog/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9419%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,