เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล อาสาบริการประชาชน ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ก๋ำแปงเวียง” จังหวัดเชียงใหม่

“เฮงอาสา” โดย บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 อาสาบริการน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนกว่า 1,500 คน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหางดง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง โดยเข็มแรกจะได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac และเข็มที่สองตามด้วยวัคซีน AstraZeneca
#เฮงอาสา #เฮงลิสซิ่ง #ก๋ำแปงเวียง #ฉีดวัคซีนโควิด19 #ช่วยเหลือสังคม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: