เมญ่าฯ มอบเงินสนับสนุน และสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้า และนายภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ ‘กองทุนฮักฮ่วมใจ๋สู้ภัยโควิด’ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมีนายศักดิ์พล ยอดบางเตย คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ภาคประชาชน และภาคเอกชน ช่วยเหลือดำเนินการจัดหาสมุนไพรทางเลือก ส่งมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ที่พักอาศัย ผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานที่มีความต้องการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม