เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง วันที่ 14 และ 16 สิงหาคมนี้

จังหวัดเชียงใหม่ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในวันที่ 14 และ 16 สิงหาคมนี้ ส่วนประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี จะเรียกตามคิวที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียงเท่านั้น ยังไม่มีการรับ Walk in

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดไปแล้ว 312,701 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 1.2 ล้านคน โดยในวันที่ 14 และ 16 สิงหาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ Walk in ฉีดวัคซีน สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เท่านั้น

ซึ่งในวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการที่หน่วยฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และหน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 . ส่วนวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการที่หน่วยฉีดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียงจุดเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 .

สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่ได้ทำการจองคิวในเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียงแล้ว ทางหน่วยฉีดจะส่ง SMS เพื่อแจ้งวันเวลา ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ยังไม่มีการรับ Walk in สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการแออัดซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย โดยผู้ที่ยังไม่ได้ทำการจองคิวในเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียงยังสามารถทำการจองได้ โดยต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยฉีดส่ง SMS นัดวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ