สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ระมิงค์ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดี พร้อมด้วย รศ.พญ.สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์ หัวหน้าภาควิชาฯ, รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ รองหัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 258,000 บาท จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ระมิงค์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้อง Treatment หอผู้ป่วยกุมารฯ 5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ