สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ กรมประชาสัมพันธ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่สื่อเสียง “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีวิทยุ ชุด “กฎมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน ซึ่งหวังเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และรับรู้ช่องทางการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมเกราะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการไม่รู้กฎหมาย นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: