สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครและคัดเลือกชิงทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรใหม่ที่พร้อมสร้างบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการพยาบาลและการจัดการ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์และนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเปิดการเรียนการสอนแล้ว

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือทุกสาขาที่สนใจ

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ และศิลป์ – ภาษา

-ทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 100% ตลอดหลักสูตร (ค่าเทอม-ค่าหอพัก) และมีโอกาสร่วมงานกับธุรกิจสุขภาพในเครือเจริญโภคภัณฑ์
-เรียนและฝึกปฏิบัติด้วยนวัตกรรมด้านการพยาบาลที่ทันสมัยใหม่ และพร้อมปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
-หลักสูตรคุณภาพที่มีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
-เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
-เรียนที่ PIM EEC (พัทยา) สมาร์ทแคมปัสส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ด้วยห้องปฎิบัติการ PIM Advance Nursing Lab สุดทันสมัย

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2564 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี
เสิร์ช Line Openchat: PIMxNS 2.5Y
คลิก https://bit.ly/378tx3z

หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี
เสิร์ช Line Openchat: #DEK65PIM
คลิก https://bit.ly/3hocMXS

โทร. 02-855-0000
FB: Panyapiwat Institute of Management https://www.facebook.com/pimfanpage

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , ,