สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลลานนา

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลลานนา . วันที่ 5 สิงหาคม 2564 … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อม นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ , นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ให้การต้อนรับ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม สถานที่ โรงพยาบาลลานนา และแนะนำตัวพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น ที่มาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวขอบคุณ โรงพยาบาลลานนา ที่ได้ดูแลสุขภาพชาวญี่ปุ่นที่ได้มาใช้บริการเป็นอย่างดี . นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ โดยมี Mr. OBA Yuichi อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคต เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยทั้งระยะสั้น และระยะยาว จำนวนกว่า 80,000 คน ที่สถานทูตต้องดูแล โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ . ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติ มีนายจุน โนซาวา ล่ามภาษา ชาวญี่ปุ่น ไว้ให้บริการสำหรับผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลลานนาโดยเฉพาะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,