ร่วมใจสู้ภัย COVID-19! บ.เดลต้าไทยรุ่ง และ บ.เดลต้าพาร์ทแอนด์ดาย ร่วมบริจาคเงิน 5 แสน บาท สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด และ บริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด ร่วมใจสู้ภัย COVID-19บริจาคเงิน มอบให้ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 500,000 บาท

เมื่อ (26 ส.ค.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษาศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด และ บริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กทม.

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด และ บริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด หวังสนับสนุนในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ โดยจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม-โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน และกลับสู่การใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุด

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุด PPE อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: