รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสภาพลเมือง ประเด็น “พลเมืองเชียงใหม่ร่วมสู้วิกฤติโควิด : เตรียมตัว เตรียมบ้าน เตรียมชุมชน”

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากสภาพลเมืองเชียงใหม่ ประชุมสภาพลเมือง ครั้งที่ 2/2564 ในประเด็นพลเมืองเชียงใหม่ร่วมสู้วิกฤติโควิด : เตรียมตัว เตรียมบ้าน เตรียมชุมชนผ่านระบบ Zoom ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่

โดยการประชุมสภาพลเมืองในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเป็นการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ