รพ.ลานนา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลลานนา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้คนพิการคนตาบอด เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้พิการ . เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา , ว่าที่ ร.อ. กิร วัฒนกิตติ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ประชาชนกลุ่มคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ชั้น 1 อาคาร B โรงพยาบาลลานนา . กิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน ได้รับการสนับสนุนจัดสรรโควตาวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประสานงานจาก ว่าที่ ร.อ. กิร วัฒนกิตติ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดำเนินการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่สมาคมคนตาคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน แยกเป็นดังนี้ 1). กลุ่มคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 คน 2). กลุ่มคนเปราะบางจำนวน 2 คน 3). กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากชมรมทูตอารยสถาปัตย์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 12 คน ที่จัดหาวัคซีนเองและประสานงานผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ในการประสานงานกับโรงพยาบาลลานนา ให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน . โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่ในขณะนี้ จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ผู้พิการในครั้งนี้ โดยได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนไว้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร B โดยผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการ 30 นาที หลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์ เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนไอศกรีมนมแพะ เพื่อแจกให้กับผู้พิการสำหรับกิจกรรมนี้ . โรงพยาบาลลานนา หวังว่าการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนพิการเหล่านี้ จะเป็นการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้พิการได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดความรุนแรง โดยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านยังคงรักษาระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย และตนขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความไม่ประมาท ขอให้ปลอดภัยทุกท่านครับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,