บริการวิชาการ! ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ “CANVA for e-Leaning” เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก E-Learning Association of Thailand: สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงเบอร์ต้นๆของประเทศ เชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Canva for e-Leaning” ให้แก่ ครู อาจารย์ บุคลการทางการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผ่านระบบ ZOOM ONLINE และถ่ายทอดสดผ่านทาง FB. LIVE สมาคมอีเลิร์นนิงฯ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้กว่า 3 พันคนทีเดียว จัดโดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: