ตัวแทนคุณนงลักษณ์ เขียวชอุ่ม พร้อมครอบครัว มอบเครื่องพ่นยาให้แก่ห้องตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณสุชิน ติ่งหมาย หัวหน้าหน่วยตรวจฉุกเฉิน และคุณพิกุล กันทะพนม หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบเครื่องพ่นยา จากคุณนงลักษณ์ เขียวชอุ่ม พร้อมครอบครัว ที่มอบให้แก่ห้องตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม