ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ป้องกันโควิด-19 ตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว โดยเป็นการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บริษัท องค์กร และหน่วยงาน ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว และได้รับการจัดสรรมา ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง มีผู้รับบริการเดินทางเข้ามา เพื่อรับการฉีดวัคซีน..ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งทางโรงพยาบาลลานนา ได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไว้บริเวณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร B เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. -15.00 น. วันละ 200 คนเท่านั้น . จากการเฝ้าสังเกตติดตามอาการ หลังการฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” เมื่อครบ 30 นาทีแล้ว ยังไม่พบผู้รับบริการฉีดวัคซีน มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อครบกำหนดสังเกตอาการแล้ว โรงพยาบาลลานนา จะออกใบนัดเพื่อให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในเข็มที่ 2 โดยมีระยะห่างจากเข็มแรก 28 วัน .

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,