คุณศุภจิตรา ธนะรัชต์ และคุณเชษฐา  กำเนิดพลอย มอบถุงปันสุขให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ รับมอบถุงปันสุข จำนวน 100 ถุง จากคุณศุภจิตรา ธนะรัชต์ และคุณเชษฐา กำเนิดพลอย ที่มอบให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม