“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ลดความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ปิดการให้บริการ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในขณะนี้
รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จึงขอหยุดการให้บริการเข้าเที่ยวชมภายในบริเวณในทุกพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: