เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ สำหรับการซื้อขายลำไยและสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ สำหรับการซื้อขายลำไยและสินค้าทางการเกษตร ส่งตรงจากสวนถึงหน้าบ้าน ด้วยสินค้าเกษตรพรีเมียม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดโครงการรณรงค์การบริโภคลำไยคุณภาพและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดผ่านการถ่ายทอดสดจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ส่งตรงไปยังโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ทางสำนักเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายผลผลิตลำไยได้ เพราะมีปัญหาด้านการขนส่งผลผลิตทั้งการขนส่งผลผลิตออกจากแหล่งผลิต การขนส่งข้ามจังหวัด ตลอดจนการขนส่งสู่ตลาดปลายทางและการส่งออกตลาดต่างประเทศ

การผลิตลำไยนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตลำไยคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม และมีมาตรฐานการผลิต การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricaltural Practices : GAP) ผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคณะกรรมการแปลงใหญ่ และมีแผนกระจายผลผลิตลำไย ดังนี้ ร้อยละ 40 เป็นลำไยบริโภคสดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เหลือร้อยละ 60 เป็นลำไยแปรรูป เช่น ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยกระป๋อง และอื่นๆ ซึ่งเกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่จะออกสู่ตลาดมากที่สุด ในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2564 เป็นช่วงที่เกษตรกรจะส่งผลผลิตลำไยจำหน่ายให้ล้งและผู้ประกอบการ  แต่เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายผลผลิตลำไยได้ เพราะมีปัญหาด้านการขนส่ง  ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดในการสร้างช่องทางซื้อขายแนวใหม่ ด้วยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ chiangmaipremium.com เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มาตรฐานปลอดภัยระดับ GAP ในระบบตลาดออนไลน์ และเป็นการกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้โครงการรณรงค์การบริโภคลำไยคุณภาพและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564

สำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านเว็บไซต์ www.chiangmaipremium.com เว็บไซต์ที่มีทั้งสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลจากสวนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวมไปถึงยังสามารถเยี่ยมชมสวนของเกษตรกร ให้ได้รู้ถึงที่มาของสินค้าอีกด้วย โดยมีขั้นตอนการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

1. เข้าไปที่ www.chiangmaipremium.com

2. กดเลือกชมสินค้า

3. กดสั่งซื้อสินค้าที่สนใจ

4. กดซื้อได้ทันที

5. รอข้อมูลการจัดส่งสินค้า

6. แนบสลิปการชำระเงิน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ