มทร.กรุงเทพ จับมือ กิจการค้าร่วม สร้างโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามในพิธีลงนามสัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่าที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างโรงพยาบาลและโรงแรม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับกิจการค้าร่วม โดยบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด และบริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดยการลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและบูรณาการทางวิชาการกับ 8 คณะของมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือแพทย์ ระบบไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ด้านบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้านการผลิตเสื้อผ้าและด้านเคหะสิ่งทอ เป็นต้น รวมถึงการวิจัยและการบริการวิชาการที่จะมีร่วมกัน
ทั้งนี้ผู้แทนในการลงนามกิจการค้าร่วมประกอบด้วย ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย และนายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน จากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช จากบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด และนายภพ เพชรสุวรรณ จากบริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จำกัด

นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีมาก ที่มหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสพัฒนาในด้านการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตรใหม่ๆ จากการก่อสร้างโรงพยาบาลรามคำแหงและโรงแรมมังคลากรุงเทพ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทางด้านหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล สิ่งทอ อาหารและโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและบุคลากรในระดับชาติและระดับสากล

นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน ได้กล่าวว่า ธุรกิจโรงพยาบาล ไม่เพียงแต่จะดูแลด้านการรักษาพยาบาล หรือการแพทย์ แต่ต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนไข้และญาติคนไข้ ความอบอุ่นที่ได้รับจากการให้บริการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญร่วมกัน วันนี้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ที่รองรับผู้ใช้บริการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ทั้งงานโรงพยาบาลและโรงแรม ต้องการบุคลากรทางด้านการบริการ ภาษา นักโภชนาการอาหาร และการดูแลด้าน Infarstructure ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบก๊าซ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ระบบงานและฝึกงานได้ รวมถึงเป็นกำลังสำคัญให้กับโรงพยาบาลและโรงแรมเมื่อจบการศึกษา รวมถึงการทำงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน

นายภพ เพชรสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จำกัด กล่าวว่า มทร.กรุงเทพ มีความพร้อมในการเรียนการสอนด้านการบริการ ภาษา การอาหารและโภชนาการ สิ่งทอและอื่นๆ ที่สอดรับกับงานทางด้านธุรกิจโรงแรม ที่จะสามารถให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและมีประสบการณ์จริงได้ รวมถึงมีโอกาสที่จะร่วมงานกับทางโรงแรมเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: