คกก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สลับชนิด

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สลับชนิดกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Delta

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สลับชนิดกัน โดยให้วัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยให้ฉีดห่างจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ Delta โดยร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าภายในเวลา 3 สัปดาห์ ส่วนในกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้วให้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเช่นเดียวกัน โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 12 สัปดาห์

ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือ Booster dose ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มสอง 3-4 สัปดาห์ โดยได้สอบถามความประสงค์ของบุคลากรทางการแพทย์แล้วว่าต้องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าหรือวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเร็วที่สุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานประจำในการดูแลผู้ป่วย และป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์

ในส่วนของการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้ประสงค์ฉีดวันซีน แล้ว 802,027 คน และได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 189,346 คน ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางมาเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนที่สามารถฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมได้จนถึงวันอาทิตย์นี้ และหากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนตามที่ได้รับแจ้งจากส่วนกลางมาครบจำนวน จะสามารถฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์กำแพงเวียง และรายชื่อเป็นองค์กรที่ส่งเข้ามาให้กับสำนักงานสาธารณสุขต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ