เมญ่าฯ ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 เขตตำบลช้างเผือก


ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยนายภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการมอบอาหารและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่พักอาศัยในเขตชุมชนสนสวย ตำบลช้างเผือก ร่วมกับ เครือข่ายบ้านมั่นคง ตำบลช้างเผือก สภาองค์กรชุมชมเทศบาล ตำบลช้างเผือก และเทศบาลช้างเผือก เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังประสบผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่นี้ โดยมีประธานองค์กรชุมชนเป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนสนสวย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม