เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ฯลฯ สนับสนุนภารกิจ อสม. เชียงใหม่ ดูแลสุขภาพคนไทยห่างไกลโควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต และ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” สนับสนุนภารกิจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพคนไทยโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ล่าสุด นางศุภิสรา ลิลอม ผู้จัดการเขตปฏิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ .เชียงใหม่ โดยมี นายกิ่งก้าน ลือชา นายกสมาคม อสม. จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข .เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ

ด้านนายกิ่งก้าน ลือชา นายกสมาคม อสม. จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ อสม.ในจังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ 34,800 กว่าคน กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน โดยลงพื้นที่สำรวจให้ความรู้การปฏิบัติตนให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพื้นที่แตกต่างทางกายภาพ ด้านภูมิศาสตร์ มีความหลากหลายทางด้านภาษาจึงจำเป็นต้องสื่อสารในทุกรูปแบบ และพี่น้องที่อยู่ห่างไกลยังต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเหล่านี้ และทางสมาคมก็อาสาในการนำครุภัณฑ์เหล่านี้ส่งต่อไปยัง อสม.ที่อยู่ห่างไกล

ทั้งนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น จะทยอยส่งมอบสิ่งของสนับสนุนไปให้ อสม. ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้สังคมต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,