เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ ให้แก่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง ให้แก่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผ่นดินปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยมี นายชาตรี คูหเทพารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้มอบ ให้กับตัวแทนจากเทศบา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,