สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สภากาชาด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนโลหิต ดังนั้นสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงร่วมกับสภาชาดไทย ในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต แบบ New Normal เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และเพิ่มปริมาณโลหิตแก่สภากาชาดไทย  โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 58 คน, บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 คน และบริจาคดวงตา จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ สำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้บริจาคโลหิตในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการคัดกรองผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

และสำหรับการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังไม่มีกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน โดยในช่วงระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรทยอยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด โดยสามารถติดตามข่าวสารการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ที่ Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LINE@: Nightsafari, IG: chiangmainightsafari และ  Tiktok: chiangmainightsafari

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,