สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เข้ารับการฉีดวัคซินพร้อมหน้า พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เข้ารับการฉีดวัคซินพร้อมหน้า พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องการท่องเที่ยว โดยนำบุคคลากรโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยวัคซีนรอบแรก นี้ได้รับรวมทั้งสิ้น 980 คน จาก 55 โรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐาน SHA+ ซึ่งได้เข้ารับการฉีดวัคซิน เข็มแรก ณ หน่วนฉีด พรอมเมนาด้า เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ เพราะหลังจากที่ได้รับวัคซินครบเรียบร้อย คาดหวังว่าหลายๆโรงแรมพร้อมเปิดให้บริการ ผู้ที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจและต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่น ทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาเมื่อรัฐบาลประการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเช่นกัน เราเตรียมพร้อมแล้ว เพื่อเชียงใหม่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ รอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ
#สู้ไปด้วยกัน
#สมาคมโรงแรมไทยภ…

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม