รับมอบน้ำดื่มจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 80 แพ็ค จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จิตอาสาการให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,