มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถวายการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,300 รูป โดยมี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรง ลดการป่วย ซึ่งพระภิกษุและสามเณร เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีน COVID-19 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,